Adult Children of Alcoholics i Norge   
    Søk i våre sider:
Forsiden Noe for meg? Møteoversikt Arrangementer De tolv trinn De tolv tradisjoner Problemet Løsningen Løftene Anonymitetsprinsippet Litteratur Kontakt oss Kontaktskjema Filarkiv 
 
Forsiden > De tolv trinn

De tolv trinn

De tolv trinn er kjernen i programmet for personlig tilfriskning vi jobber etter i ACA. De er adoptert fra Anonyme Alkoholikeres (AA) tolv trinn.

1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor virkningene av å ha vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem, og at våre liv var blitt umulige å mestre.

2. Vi kom til den tro at en makt større enn oss selv kunne gi oss vår tilregnelighet tilbake.

3. Vi bestemte oss for å overgi vår vilje og våre liv i Guds varetekt, slik vi selv oppfattet Ham.

4. Vi foretok en fryktløs og grundig moralsk selvransakelse.

5. Vi innrømmet for Gud, for oss selv og for et annet menneske den nøyaktige natur ved våre feil.

6. Vi var fullstendig rede til å la Gud fjerne alle disse karakterfeil.

7. Vi ba Ham ydmykt fjerne alle våre feil.

8. Vi satte opp en liste over alle de mennesker vi hadde gjort vondt mot og var villige til å gjøre alt sammen godt igjen.

9. Vi gjorde direkte henvendelser til disse menneskene, så sant det var mulig uten å skade dem eller andre.

10. Vi fortsatte med personlig selvransakelse, og når vi hadde feilet, innrømmet vi det med en gang.

11. Vi søkte, gjennom bønn og meditasjon, å styrke vår bevisste kontakt med Gud, slik vi selv oppfattet Ham, og ba bare om å få vite Hans vilje med oss og kraft til å utføre den.

12. Når vi hadde hatt en åndelig oppvåkning som følge av disse trinn, prøvde vi å bringe budskapet videre til voksne barn og følge prinsippene i all vår gjerning....et fellesskap av kvinner og menn som har vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem