Adult Children of Alcoholics i Norge   
    Søk i våre sider:
Forsiden Noe for meg? Møteoversikt Arrangementer De tolv trinn De tolv tradisjoner Problemet Løsningen Løftene Anonymitetsprinsippet Litteratur Kontakt oss Kontaktskjema Filarkiv 
 
Forsiden > De tolv tradisjoner

tradisjoner aca

De tolv tradisjoner

De tolv tradisjonene er retningslinjer som alle ACA-grupper jobber etter.

1. Vår felles velferd må komme først; personlig tilfriskning avhenger av ACA-enhet.

2. For vår gruppe er det bare en autoritet - en kjærlig gud slik han uttrykker seg gjennom gruppesamvittigheten. Våre ledere er bare betrodde tjenere, de regjerer ikke.

3. Det eneste som kreves for å bli medlem i ACA er et ønske om å tilfriskne fra effektene av å ha vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem.

4. Hver gruppe er selvstyrt, unntatt i saker som angår andre grupper eller ACA som helhet. Vi samarbeider med alle anonyme tolvtrinnsprogram.

5. Hver gruppe har bare ett hovedformål - å bringe budskapet videre til det voksne barnet som lider.

6. En ACA-gruppe bør aldri gå god for, finansiere eller låne ACAs navn til noen beslektet organisasjon eller utenforstående tiltak, for at ikke pengeproblemer, eiendom og anseelse skal avlede oss fra vårt hovedformål.

7. Alle ACA-grupper bør være fullstendig økonomisk selvhjulpne og avstå støtte utenfra.

8. Adult Children of Alcoholics bør alltid forbli uprofesjonelt, men våre servicesentra kan ansette spesielle medarbeidere.

9. ACA, som sådan, bør aldri være organisert, men vi kan opprette servicesentra eller komiteer som er direkte ansvarlige overfor dem de tjener.

10. Adult Children of Alcoholics har ingen mening om utenforstående saker; derfor bør ACA aldri trekkes inn i offentlige diskusjoner.

11. Vår politikk overfor offentligheten er basert på tiltrekning heller enn markedsføring; vi må alltid opprettholde personlig anonymitet i forholdet til presse, radio, TV, film og  andre offentlige medier

12. Anonymitet er det åndelige grunnlag for alle våre tradisjoner, som alltid minner oss om å sette prinsipp foran person....et fellesskap av kvinner og menn som har vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem