Adult Children of Alcoholics i Norge   
    Søk i våre sider:
Forsiden Noe for meg? Møteoversikt Arrangementer De tolv trinn De tolv tradisjoner Problemet Løsningen Løftene Anonymitetsprinsippet Litteratur Kontakt oss Kontaktskjema Filarkiv 
 
Forsiden > Løsningen

Løsningen

Denne teksten blir som regel lest i begynnelsen av hvert ACA-møte.

Løsningen er å gi deg selv den kjærlige omsorgen du trenger.

Etterhvert som du begynner å føle deg trygg i ACA, vil du tørre å begynne å sette ord på all smerten og frykten du har stengt inne. Du vil frigjøre deg fra fortidens skam og skyldfølelse og ikke lenger være fanget i barndommens reaksjonsmønstre. Du vil begynne å være glad i og akseptere deg selv, og du vil finne fram til barnet inne i deg.

Tilfriskningen starter når vi slutter å isolere oss. Følelser og fortrengte minner kommer tilbake. Når vi litt etter litt slipper ut den innestengte sorgen, slutter vi gradvis å leve i fortiden. Vi lærer å ta vare på oss selv med varsomhet, humor, kjærlighet og respekt.

Denne prosessen gjør oss i stand til å se våre biologiske foreldre som en nødvendighet for vår eksistens. Vår egentlige far og mor er en høyere kraft som noen av oss velger å kalle gud. Den gav oss 12 trinn mot tilfriskning.

Dette er verktøy som hjelper oss i tilfriskningen: Vi bruker trinnene, vi bruker møtene og vi bruker telefonen. Vi deler av våre erfaringer, styrke og håp, og lærer å forandre vår syke tankegang, en dag om gangen. Når vi slutter å skylde på foreldrene våre for hvordan vi har det i dag, får vi frihet til å ta våre egne avgjørelser. Vi slutter å la oss styre av andre og vi lærer å handle på egenhånd. Vi utvikler oss fra å ha det vondt, til å få det bedre og til å hjelpe andre. Vi får en helhetsfølelse vi ikke visste eksisterte.

Ved å gå regelmessig på disse møtene, vil du begynne å se alkoholisme og andre dysfunksjonelle familiemønstre som det det er: en sykdom som formet deg som barn og som fortsatt påvirker deg som voksen. Du vil lære å holde fokus på deg selv, her og nå. Du vil ta ansvar for ditt eget liv og gi deg selv den omsorgen du trenger.

Du behøver ikke gjøre dette alene. Se deg rundt og du ser andre som forstår hvordan du føler deg. Vi vil gi deg kjærlighet og oppmuntring uansett. Vi ber deg akseptere oss slik som vi aksepterer deg.

Dette er et åndelig program. Det er basert på handling som bygger på kjærlighet. Vi er sikre på at mens kjærligheten vokser inne i deg, vil du se flotte forandringer i alle dine forhold, spesielt til din høyere kraft, deg selv og dine foreldre....et fellesskap av kvinner og menn som har vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem