Adult Children of Alcoholics i Norge   
    Søk i våre sider:
Forsiden Noe for meg? Møteoversikt Arrangementer De tolv trinn De tolv tradisjoner Problemet Løsningen Løftene Anonymitetsprinsippet Litteratur Kontakt oss Kontaktskjema Filarkiv 
 
Forsiden > Arrangementer

Arrangementer

På denne siden finner du oversikt over ACA-arrangementer i Norge og verden, samt referater fra intergruppemøter.

Referater fra Intergruppemøte
Mars 2021
- Ny litteraturansvarlig - Viderefører, mailer til litteraturmailen blir nå besvart fremover.
- Ny webansvarlig - Ny webasnvarlig er på plass.
- Ny nettside - egen hemmelig fildelingstjeneste (Facebookgruppe opprettes - 4 for, flertall) - inkludert nettbutikk for litteratur - ny nettside med enklere løsning, satt opp i Squarespace - nært opp mot WSO sitt design - Ca. 1500 kroner i året for å drifte den. 4 for, flertall. Utkast til ny nettside blir produsert før neste IG-møte. Videreføres.
- Oversettelse - En vil gjerne korrekturlese, men vi trenger en som vil lede oversettelsesarbeidet - videreføres.
- Brønnøysundregisteret - krever fysisk møte for å overføre eierskap til ACA Norge - videreføres.
- Neste møte blir 16. mai kl. 21.00. Dere får innkalling i forkant.

Januar 2021
- Litteraturmail: Ligger bestillinger inne, men for øyeblikket har vi ikke litteraturansvarlig, så Stavanger som har bestilt har fått svar om at de må avvente.
- Ny IG-representant for Kristiansand.
- Vi viderefører resten av sakene til neste møte.

Referat intergruppe
Oktober 2020
- Trykk av brosjyrer og hefter på norsk - det oppfordres til gruppene å legge opp 7. tradisjon til å trykke opp norske hefter, men vi har også penger i IG som kan brukes til dette.
- Oversettelse videre - det trengs en ny person til koordinering av oversettelse - og FB-gruppe for de som vil bidra med dette - ev. høre om hefter kan brukes eller snakke med WSO - De som vil være med i Facebook-gruppa kan legge til Marianne som venn på Facebook. Hvis man ikke har Facebook, kan man bli med på Gmail. Strengthening my recovery finnes i norsk på denne siden. Den røde boka er ikke startet å oversettes.
- Det er tomt for rød bok. Ellers er det ca 12 bøker hver av gul arbeidsbok, Strengthening my recover og the Laundry work book. Danmark mangler litteratur, men de sjekker ut med sin IG. Sist fikk Norge lov til å bestille opp fra samme forlag som danskene gjør - både Danmark og Norge har skrevet kontrakt med WSO om å ikke sende til andre land. Dermed får vi 30 % avslag når vi bestiller fra WSO. Ny litteraturansvarlig bør snakke med tidligere litteraturansvarlig om bestilling av danske bøker.
- Ledig verv litteraturansvarlig - de som vil gjøre service i vervet kan melde seg til neste møte. Torbjørn er interessert allerede.
- IG-møter fremover - en gang hver 2. måned, 2. søndag i måneden kl. 21:00 - vedtatt
- ACA-konvent - invitere ACAer som har erfaring til et møte - erfaringen er at de som bruker litteraturen og trinnene og tradisjonene får gode resultater i tilfriskningen. For å bli et sterkt og samlet fellesskap krever det solid kjennskap og erfaring med programmet. Hvis noen vet om noen som har god erfaring med programmet fra utlandet kunne det vært et fint innslag i ACA i Norge. Mtp. smittesituasjonen om dagen foreslås det å arrangere på Zoom. Online workshops finnes også i ACA i USA som det er mulig å melde seg på for de som ønsker.
- Nettsiden - vedtatt å pusse opp nettsiden, men ingen som har nettsideansvaret, om det finnes noen i gruppene om vil ta et nettsideansvar er det bare å ta kontakt med meg.
- Engasjement - trinn, tradisjoner og tilfriskning i føresetet!
- Neste møte blir søndag 13. desember 21:00.

Mai 2020
3 oppmøtte
1 Økonomi - Ikke til stede
2 Litteratur - Mandal har oversatt deler av temaheftet, flere er involvert i oversetting som går smått fremover. Det er ønske om at de som oversetter kan plukke selv, følges opp i litteraturgruppa.
3 Få med flere på møter og engasjement - videreføre.
4 Intergrupperepresentant - her håper vi at alle som mottar referat tar med dette til møtet.
5 Kristiansand har gjenoppstartet fysiske møter, det samme i Mandal
6 Neste møte er 14. juni kl. 21:00, på Skype, det blir ikke møte i juli, men neste etter juni blir i august.

April 2020 - ikke møte

Mars 2020
Litteratur - 8 storbøker, 11 av de andre
Webansvarlig-vervet er ledig - om noen er interessert i å bidra i dette vervet er det bar å ta kontakt.
Konto for litteraturbestilling og styre: Ny litteraturkonto opprettes for enklere samarbeid mellom kasserer og litteratur. En person skal ikke sitte med kasserertilgang alene, ønske om å få med en til som kan ha tilgang. Enighet om en inntjeningsnøkkel på bøker - f.eks. 20 eller 30 % opptjening - Oppretter Vipps-bruker med eget nummer til ACA litteraturkomiteen på Vipps. Med et lite overskudd på boksalg kan det være et lite påslag for å kunne drifte nettside osv. Sjekk litteraturkjøpssiden for ACA i Sverige for inspirasjon. Sjekker med Brønnøysund og Dnb om siste steg i overgang til nye styremedlemmer.
Referater finnes nå på Arrangement-siden på nettsiden
Hvordan få med flere møter og engasjement - videreføre
Har alle en intergrupperepresentant? - Videreføres til neste møte
Neste møte blir 12. april kl. 21:00, og vi har da ikke møtelokale, så det blir kun på Skype.

Februar 2020
Litteratur - vi har 13 av hver bok, og 16 av Strengthening My Recovery. Lite årsmynter og velkomstmynter. Vi klarer oss en stund med de myntene vi har, og følger med på lagerbeholdningen og bestiller opp når bøker skal bestilles igjen.
Oversettelse: Første 90 sider er oversatt og sendt til første korrektur. Til nykommeren-folderen er i gang med å oversettes.
Litteraturbestillinger - Egen konto for litteraturbestillinger? Flere brukere kan ha tilgang på samme konto, så det skal kunne løses. Videreføre til neste møte.
Betale leie av møtelokale for Intergruppe. Mottar nummer og kontakter utleier.

Januar 2020
Litteratur - Godt i gang med oversettelse av ordliste, sendes ut til korrekturleser, deretter til gruppene for å motta innspill, neste er listene som leses på møtene. En deltaker i Mandal er godt i gang med den gule trinnboka. Godt med bøker på lager nå, Laundry List, trinnbok og storbok er bare å bestille.
Speakere - kan vi finne norske speakere? Akkurat nå har vi kanskje ikke midler til det, men vi viderefører saken.
Møtested og -tid - kan vi legge Intergruppe møtene til ukedager fremfor helg? IG-møtet starter 21:00 neste gang.
Litteraturbestillinger - legge ut e-posten på nettsiden. Eventuelt også opprette en egen konto for litteratur - videreføres til neste møte.
Informasjon på nettsiden - kan alle møter se over møteoversikten på nettsiden og sjekke at deres info stemmer? WSO er kontaktet om å fjerne grupper som ikke lenger er i drift på WSOs nettside. Oppfordrer også alle å sjekke WSO sin møteoversikt og sjekke at infoen er riktig, eventuelt kontakte dem og få endret.
IG-møtet er registrert i WSO, og dukker opp på nettsiden deres fortløpende.

Desember 2019
Litteratur: pris satt til 200 på alle bøker - dekke utgift ved innkjøp til litteraturansvarlig, som skal avklares med økonomiansvarlig.
Oversettelsen kan gjøres i gruppene, og komiteene samler inn, og gjør rettelser - er det noen i gruppene som kunne tenkt seg å være med som kontakt til oversettelseskomiteene eller være med i komiteen? Komiteen er opprettet enstemmig av møtene.
WSO - vi kan kun selge til norske møter. Vi kan skrive kontrakt med WSO og få 30 % på deres innkjøpsvarer. Enstemmig vedtatt å inngå kontrakten.
Plan for faste IG-møter, nytt møtelokale eventuelt? Vi ønsker å betale og ha faste datoer der vi bruker møtelokalet. Inngåelse av leiekontrakt med Løkka+/Kirkens bymisjon. Referat på nettsiden? Stemt for, med unntak av sensitive opplysninger.
Møtene må registreres i WSO på nett for å være offisielle - nedlagte møter skal slettes.
Intergruppa skal være nasjonal. For å inkludere alle møtene i Norge - det er sterkt ønskelig at alle møter har en representant som blir med på Skype eller møter opp på møtet. Mer kontinuerlig prosess og faste møter hver måned.
Midler til speaker på egen konto? Internasjonale speakere kan øke engasjementet i fellesskapet. Engasjement skaper engasjement. ACA-dager er også et godt initiativ. Videreføre til neste møte.
Sekretærverv ledig. Webansvarsverv kan man også melde interesse for - .
Litteraturbestillinger, egen e-postadresse for litteraturansvarlig er opprettet hvor bestillingene kan gjøres direkte til litteraturansvarlig? Viderefører til neste møte.

November 2019
Lagerstatus på litteratur og mynter - et lite antall bøker på lager. Vi har mye velkomtsmynter og brosjyrer. Får ikke bestilt danske bøker, da de ikke har nok bøker til å selge ut av landet. ACA Europa ønsker å produsere opp danske bøker - gruppene må ta en avgjørelse på om dette ønskes. Følges opp av litteraturansvarlig til neste IG-møte.
Info om ACA-treff: Tønsberg 12. oktober og Løkka 2. november.
Sekretærvervet i intergruppen er fortsatt mulig å overta om noen vil gjøre service der - Ny økonomiansvarlig valgt. Ny litteraturansvarlig valgt.
Bestille nye bøker. Laundry list-bøker blir bestilt fra USA i forbindelse med kommende litteraturkjøp. Gruppene har meldt sin støtte og det er vedtatt å bestille bøker. Ønske om at gruppene kan vedta om litteraturansvarlig selv kan ta avgjørelse om litteraturkjøp.
Nettside - Webshop på nettsiden som sender bokbestillingene rett til litteraturansvarlig. Viktig å ha mulighet for at enkeltpersoner også kan skulle bestille. Det er mulig også i dag, men det vil forenkle muligheten for å bestille. Ønsker tilbakemeldinger fra gruppene om vi skal gå videre med dette og finne ut av mulighetene for å drive en webshop i forbindelse med den nye nettsiden.

...et fellesskap av kvinner og menn som har vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem