Adult Children of Alcoholics i Norge   
    Søk i våre sider:
Forsiden Noe for meg? Møteoversikt Arrangementer De tolv trinn De tolv tradisjoner Problemet Løsningen Løftene Anonymitetsprinsippet Litteratur Kontakt oss Kontaktskjema Filarkiv 
 
Forsiden

Velkommen til ACA

Velkommen til Adult Chrildren of Alcoholics (ACA). Vi er et fellesskap av menn og kvinner som har vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem. Mange av oss fant ut at vi hadde flere karaktertrekk til felles som et resultat av dette.

Vi møtes i trygge omgivelser med gjensidig respekt og bekrefter våre felles erfaringer. Vi oppdager hvordan barndommen påvirket oss i fortiden og innvirker på oss i dag ("Problemet"). Gjennom å praktisere De Tolv Trinn, fokusere på Løsningen og akseptere en høyere makt, slik vi selv oppfatter den, finner vi frihet fra fortiden og løsninger for dagen i dag.

Vi ønsker velkommen til våre møter....et fellesskap av kvinner og menn som har vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem